Wie er in huis blijft wonen

Hebt u een huurhuis? Dan kunt u samen afspreken wie er na de scheiding in het huis blijft wonen. Lukt het niet om daar een afspraak over te maken? Dan beslist de rechter wie er in het huis mag blijven wonen na een belangenafweging.

Heeft u een eigendomswoning, dan is het vaak meer de vraag wie van partijen financieel in staat is de woning over te nemen. Hier kleven ook vaak de nodige fiscale voetangels en klemmen aan.

Verder kan het ook zijn dat u huwelijkse voorwaarden bent overeengekomen en dus niet in gemeenschap van goederen bent gehuwd, waardoor er een andere verdeling zou kunnen gelden. De notariële akte is hierbij dan het uitgangspunt.

Voor alle vragen omtrent de (koop of huur)woning na echtscheiding in relatie tot verdeling, raadpleeg de Rijdende Advocaat en klik hier.