De echtscheidingsprocedure en de voorlopige voorzieningen

Een scheidingsprocedure heeft verschillende stappen. Die leest u hieronder.

 

Stap 1. U dient een verzoekschrift in

Een scheidingsprocedure begint met een verzoekschrift. Hierin vraagt u de scheiding aan. De Rijdende Advocaat stuurt uw verzoekschrift naar de rechtbank.

Hebt u minderjarige kinderen, dus kinderen jonger dan 18 jaar? Dan moet u ook een ouder­schapsplan maken. In dit plan staan afspraken over uw kind(eren).

U mag de afspraken zelf bepalen. Maar er moeten in ieder geval afspraken in staan over een aantal onderwerpen, zoals alimentatie voor de kinderen. Klik voor meer informatie over het ouderschapsplan hier .

In het verzoekschrift kunt u ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over andere dingen. Bijvoorbeeld over hoe u uw spullen verdeelt en over partneralimentatie. Dit noemen we nevenvoorzieningen. Meer informatie hierover vindt u hier .

 

Stap 2. Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de scheiding?

Hebt u het verzoekschrift alleen ingediend? En is uw partner het hier niet mee eens? Dan kan uw partner dat aan de rechter laten weten. Dat noemen we verweer voeren.

Heeft uw partner het verzoekschrift alleen ingediend? En bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u dat laten weten aan de rechter. U moet dan een verweerschrift indienen. Dat moet binnen de daarvoor aangegeven termijn (minimaal zes weken). De rechter kan soms beslissen om de zes weken te verlengen, mits u op tijd om uitstel vraagt. Dat uitstel is doorgaans 4 weken.

Weet u niet waar uw partner woont, of woont uw partner in het buitenland? Dan moet uw partner binnen minimaal drie maanden het verweerschrift indienen. Er geldt dan dus ene langere termijn.

 

Stap 3. De zitting

Als alle stukken bij de rechtbank binnen zijn, stelt de rechtbank een datum vast voor de zitting. U krijgt hierover bericht. U hoeft niet naar de zitting te komen, maar dat mag wel. Als u komt, vraagt de rechter of u nog iets wil zeggen dat belangrijk kan zijn voor de beslissing. Aan het einde van de zitting vertelt de rechter wanneer hij de beslissing neemt.

 

Stap 4. De beslissing

Na de zitting neemt de rechter een beslissing. Deze beslissing schrijft hij in de vorm van een beschikking. U krijgt de beschik­king via uw advocaat thuisgestuurd.

 

Stap 5. De scheiding definitief maken

Om uw scheiding definitief te maken, moet u naar de burgerlijke stand. Daar laat u de beschikking van uw scheiding inschrijven in de registers. Dit geldt voor een echtscheiding en een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed. U moet dit binnen zes maanden doen, anders blijft u getrouwd. Dit wordt uiteraard voor u geregeld door de Rijdende Advocaat.

Om uw scheiding van tafel en bed definitief te maken, moet de rechtbank de beschikking inschrijven in het huwelijksgoederen­register. Dit moet ook binnen zes maanden, anders vervalt uw scheiding van tafel en bed.

 Voorlopige voorzieningen

Een scheidingsprocedure kost veel tijd. Het duurt al gauw drie maanden voordat de rechter een beslissing neemt. Als u en uw partner het niet eens worden over de dingen die geregeld moeten worden, kan het zelfs meer dan een jaar duren.

U kunt daarom om een voorlopige voorziening vragen. De rechter neemt dan alvast een beslissing over de dingen waar u het niet over eens kunt worden. Deze beslissing geldt alleen tijdens de procedure

.Een voorlopige voorziening kan aangevraagd worden tijdens de echtscheidingsprocedure, maar ook voordat de procedure begint. U moet dan wel binnen vier weken uw verzoekschrift voor de scheiding bij dezelfde rechtbank indienen.

U kunt bijvoorbeeld een voorlopige voorziening vragen voor:

  • Een beslissing over bij wie de kinderen jonger dan 18 jaar gaan wonen;
  • De verdeling van zorg en opvoeding;
  • De omgang met de ouder die niet het gezag heeft;
  • De alimentatie voor de partner en de kinderen;
  • Wie er in het huis blijft wonen.

Wilt u een voorlopige voorziening? Vraag het de Rijdende Advocaat hier.