Tarieven

1.Bezoek aan huis of een alternatieve locatie

Voor deze service worden géén kosten in rekening gebracht, mits de te bezoeken locatie zich bevindt in de regio’s met postcodes 6301 t/m 6471. Dit betreft de volgende gemeenten: Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Brunssum, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Nuth en Valkenburg a/d Geul.

Buiten deze regio’s kan de Rijdende Advocaat u uiteraard eveneens van dienst zijn, tegen nader af te spreken tarieven.

3.Gesubsidieerde Rechtsbijstand

Als u rechtsbijstand nodig heeft, maar u kunt dit niet betalen, kunt u aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging. Afhankelijk van uw inkomen en vermogen betaalt u wel een eigen bijdrage.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking als u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U mag niet te veel verdienen.
  • U mag niet te veel vermogen hebben.
  • De financiële opbrengst van de zaak mag niet te hoog zijn.
  • U moet een goede reden hebben om rechtsbijstand aan te vragen.

De inkomensgrenzen en de tarieven voor gesubsidieerde rechtsbijstand vindt u op www.rechtsbijstand.nl

Aanvraag gesubsidieerde rechtsbijstand

De Rijdende Advocaat stelt samen met u een aanvraag op voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Hij dient uw aanvraag in bij de Raad voor Rechtsbijstand. De raad bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor een vergoeding. De gegevens over uw inkomen en vermogen krijgt de raad van de Belastingdienst.

Eigen bijdrage rechtsbijstand

U betaalt altijd een eigen bijdrage als u gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangt. De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van uw inkomen en vermogen (zoals spaargeld).

Griffierechten en proceskosten niet vergoed

Rechtsbijstand dekt alleen de kosten van de Rijdende Advocaat. Griffierechten vallen hier niet onder. Zie ook www.rechtspraak.nl

De proceskosten (kosten van onder meer deurwaarder, dagvaarding, getuigen) betaalt u zelf. Als de rechter u gelijk geeft, betaalt de tegenpartij deze kosten. Krijgt u geen gelijk, dan moet u de proceskosten zelf betalen.

3.Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten?

Het is voor rechtsbijstand verzekeraars op grond van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 7 november 2013 intussen verplicht om hun verzekerden een vrije advocaatkeuze te bieden als er een procedure gevoerd moet worden.

U heeft in dat geval, als verzekerde, recht op kosteloze rechtsbijstand van een advocaat van uw keuze. De Rijdende Advocaat is u hierbij graag van dienst.

U als verzekerde staat het dus vrij om te kiezen wie in een gerechtelijke procedure als raadsman optreedt.

Als uw verzekeraar niet akkoord wenst te gaan met úw zienswijze, dan kunt u een beroep doen op de geschillenregeling. Middels deze wettelijk vastgelegde regeling is het mogelijk om een bindend advies bij een externe advocaat (wederom naar vrije keuze)  te verzoeken. De Rijdende Advocaat is u hierbij wederom behulpzaam om úw Recht te halen !

4.Géén recht op gesubsidieerde Rechtsbijstand en ook géén rechtsbijstandverzekeraar?

Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en ook geen rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten voor het desbetreffende juridische probleem dan zal de Rijdende Advocaat, behoudens andere afspraak, zijn werkzaamheden zoveel mogelijk tegen een vaste tariefafspraak declareren, waarbij maatwerk wordt geleverd op basis van de aard en de omvang van het juridische probleem. Uitsluitend indien géén vaste tariefafspraak is overeengekomen, bedraagt het basisuurtarief ad € 195,- exclusief BTW. Bij zaken met een belang boven € 100.000,- wordt het uurtarief met een factor 1.25 verhoogd. Het uurtarief kan aan het begin van ieder kalenderjaar i.v.m. kostenstijgingen worden aangepast. Over het honorarium van de Rijdende Advocaat zijn géén kantoorkosten verschuldigd indien sprake is van een overeengekomen vaste tariefafspraak. Indien het uurtarief is overeengekomen, dan geldt een forfaitair percentage van 6% kantoorkosten.

De Rijdende Advocaat breekt met de gevestigde traditie van “uurtje-factuurtje” en zal dus zoveel mogelijk tegen een vaste tariefafspraak declareren zodat transparantie en duidelijkheid worden bevorderd !

Klik hier voor uw juridische vraag aan de Rijdende Advocaat en een op maat gesneden tariefafspraak.