Huurrecht

De Rijdende Advocaat voor huur en verhuur

De belangrijkste verplichtingen uit een huurovereenkomst zijn het betalen van huur en het ter beschikking stellen van het gehuurde. Veel conflicten op het gebied van huurrecht gaan dan ook over het niet (tijdig) betalen van huur en de eventueel daarop volgende ontruimingsprocedure.

Maar twijfelt u over de voorwaarden in uw huurcontract?

Of is er achterstallig onderhoud? Ook in dit soort gevallen is de Rijdende Advocaat u graag van dienst, ook als uw specifieke probleem hierboven niet omschreven is.

Wonen is een van de meest essentiële behoeftes. Dat geldt een eigenaar van een huis maar ook voor de huurder van een woning. Om de positie van die huurder te beschermen geniet hij een grote mate van huurbescherming, die is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek (BW).

Heeft u vragen over huurrecht woonruimte of bedrijfsruimte ? Direct actie met de Rijdende Advocaat. Klik hier.

De Rijdende Advocaat zet alvast een aantal zaken voor u op een rij:

Huurbescherming

Om de positie van de huurder te beschermen geeft de wet regels die er voor moeten zorgen dat de huurder niet zo maar uit zijn huis gezet kan worden. De verhuurder mag de huurovereenkomst van woonruimte slechts in bepaalde gevallen opzeggen, waaronder bijvoorbeeld slecht huurderschap of dringend eigen gebruik.

De verhuurder moet schriftelijk opzeggen, per aangetekende post en minimaal drie maanden van tevoren. In de brief moet reden van opzegging zijn vermeld en de vraag staan of de huurder binnen zes weken schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging.

Indien de huurder niet akkoord gaat met de opzegging van de overeenkomst, dan blijft de huurovereenkomst geldig. Alleen de rechter kan dan nog de overeenkomst beëindigen.

Einde Huurovereenkomst door ontbinding

Een huurovereenkomst kan dus ook eindigen omdat de huurder een belangrijke contractuele verplichting niet nakomt door bijvoorbeeld de huur niet te betalen, ernstige en voortdurend overlast veroorzaakt of wegens verboden onderhuur. Dit valt immers onder het begrip “slecht huurderschap”.

Alleen de rechter is bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden en de huurder te veroordelen de woning te verlaten. Een rechter zal dat alleen doen als de ernst van de situatie ernstig genoeg is.

Verhuurder overlijdt?

Als u van een particuliere huisbaas huurt, en deze overlijdt, eindigt uw huurcontract niet. Het contract gaat over op zijn erfgenamen. U blijft de huurder van de woning. Alleen als er goede redenen voor opzegging zijn, kan het huurcontract opgezegd worden.

Huurder overlijdt?

Als de huurder van een woonruimte overlijdt, wordt de medehuurder vanzelf huurder. Dat geldt voor achterblijvende echtgenoten maar ook voor andere samenlevingsrelaties. Als er andere personen zijn die met de overleden huurder hebben samengewoond maar geen officiële medehuurder zijn, kunnen zij tot zes maanden na het overlijden van de huurder aan de rechter vragen om hen als huurder van de woning aan te wijzen.

Onderhoud

Huurder en verhuurder dienen er samen voor te zorgen dat de woning in goede staat is en blijft. In principe komt het kleine onderhoud van de woning voor rekening van de huurder en het grote onderhoud, voor rekening van de verhuurder. De Rijdende Advocaat vertelt u hier graag meer over.

Koop breekt geen huur

Als de verhuurder het gehuurde aan een ander verkoopt, dan breekt deze koopovereenkomst de huurovereenkomst niet. Dit houdt in, dat de nieuwe eigenaar van het pand gebonden is aan de huurovereenkomst met de bestaande huurder in die ruimte, die ook al van de vorige eigenaar huurde.

Is het uitgelopen tot een conflict of loopt er reeds een procedure?

Direct actie ondernemen?

Klik hier en raadpleeg de Rijdende Advocaat.