Hulp bij baanverlies

van werk(loosheid) naar werk

Bent u uw baan of werk verloren of dreigt u uw werk te verliezen als gevolg van het coronavirus? Dan kunt u aanspraak maken op gerichte hulp, zodat u direct naar nieuw werk gaat waar dat kan. In totaal heeft het kabinet € 683 miljoen gereserveerd voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk tot 1 juli 2021.

Met het Sociaal Pakket investeert het kabinet op 2 manieren in begeleiding van mensen die in deze corona-tijd op zoek moeten gaan naar nieuw (ander) werk: via regionale mobiliteitsteams en via versterking van de gebruikelijke dienstverlening naar werk van UWV en gemeenten.

Regionale Mobiliteitsteams

Een regionaal mobiliteitsteam kan al hulp bieden vóórdat iemand in een uitkering belandt. Mensen die nu op zoek moeten naar nieuw werk (dus nieuw instromen als werkzoekende), zullen misschien in gesprek zijn met hun werkgever of hun vakbond, of beide. De werkgever of vakbond is in dat geval het eerste ‘loket’ voor het vinden van ander werk. Mocht daar blijken dat meer, gerichtere hulp nodig is, dan kan de werkgever of vakbond hiervoor contact opnemen met het regionale mobiliteitsteam.

Als een werkzoekende zich al heeft aangemeld bij UWV of gemeente voor een uitkering, kan ook daar blijken dat meer, gerichtere hulp nodig is. In dat geval zoekt UWV of gemeente contact met het regionale mobiliteitsteam.

Meer gerichtere hulp is bijvoorbeeld nodig als een persoon lang bij 1 werkgever heeft gewerkt, een arbeidshandicap heeft of de Nederlandse taal niet goed beheerst. Ook zelfstandigen die zich willen heroriënteren op de arbeidsmarkt en hierbij extra ondersteuning nodig hebben, kunnen bij een regionaal mobiliteitsteam terecht.

Versterking en verbetering van de gebruikelijke hulpverlening

Hierbij gaat het om de ondersteuning door UWV of gemeente zoals we kennen van voor corona. Zij krijgen met het Sociaal Pakket extra geld om hun dienstverlening te verbeteren en ook goed op peil te houden. Dat is nodig, want als er door corona meer mensen op zoek zijn naar ander werk, neemt de druk op UWV en gemeenten toe. Van de versterking en verbetering van de gebruikelijke dienstverlening profiteert iedereen die op zoek is naar nieuw (ander) werk. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met een ww- of bijstandsuitkering, schoolverlaters of ondernemers met te weinig inkomsten die zich oriënteren op ander werk.

Rol werkgever als het gaat om ‘van werk naar werk’

Van de werkgever mag u bij (dreigend) baanverlies in de regel verwachten dat hij u helpt om ander werk te vinden. Werkt u bij een werkgever die de financiële steunregeling NOW3 voor werkgevers heeft aangevraagd? Dan is deze werkgever verplicht om zich in te spannen om u van werk naar werk te begeleiden als er ontslag voor u dreigt.

De rijdende advocaat kan u als arbeidsrechtspecialist uitstekend van dienst zijn. Neem geheel vrijblijvend contact op voor een eerste gesprek bij u thuis of via Videobellen Microsoft Teams, Skype etc.