Kinder- en Partneralimentatie

Er zijn twee soorten alimentatie: voor de ex-partner en voor de kinderen.

Alimentatie voor de ex-partner

Hebt u na de scheiding te weinig geld om van te leven? Dan kunt u alimentatie krijgen, indien uw ex-partner draagkrachtig is. Uw ex-partner betaalt u dan elke maand een bedrag. U kunt uw vraag om alimentatie aan de rechter voorleggen,

maar u kunt dit ook samen bespreken en mede door tussenkomst van de Rijdende Advocaat regelen.

Bij het bepalen of partneralimentatie betaald moet worden, gaat het om twee zaken: de behoefte van de partner die alimentatie ontvangt en de draagkracht van de partner die alimentatie betaalt. De behoefte is het bedrag dat een van u beiden (de alimentatiegerechtigde) nodig heeft om in het levensonderhoud te voorzien. De draagkracht is het bedrag dat degene die alimentatie moet betalen (de alimentatieplichtige), kan missen.

De partneralimentatie mag niet hoger zijn dan de draagkracht van de alimentatieplichtige, maar kan ook nooit hoger zijn dan de behoefte. Het betalen of ontvangen van partneralimentatie heeft fiscale gevolgen, waar u bij het vaststellen van partneralimentatie rekening mee moet houden. Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over de fiscale gevolgen van het betalen of ontvangen van alimentatie.

De wettelijke maximale duur van partneralimentatie is twaalf jaar. Heeft uw huwelijk korter geduurd dan vijf jaar en hebben u en uw partner samen geen kinderen? Dan is de duur van partneralimentatie gelijk aan de duur het huwelijk. Dit geldt ook voor een geregistreerd partnerschap. U kunt samen ook besluiten om af te wijken van de wettelijke duur en andere afspraken maken over de duur van de partneralimentatie.

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Alimentatie voor de kinderen

 Ouders moeten de verzorging en opvoeding van hun kinderen betalen tot de kinderen 21 jaar worden. Als u gaat scheiden, betaalt u soms alimentatie voor de kinderen aan uw partner. Bijvoorbeeld als uw kinderen niet bij u wonen. Lukt het niet om afspraken te maken over alimentatie voor de kinderen? Dan kunt u aan de rechter vragen om een bedrag vast te stellen.

Voor kinderen van 18, 19 of 20 jaar moeten ouders ook kosten betalen, bijvoorbeeld studiekosten. U maakt samen met uw kind afspraken over het bedrag. En u betaalt het geld rechtstreeks aan uw kind. Als u er samen niet uit komt, kan de rechter een bedrag vaststellen.

De alimentatiebedragen worden jaarlijks aangepast aan de loonstijgingen. Dit wordt de indexering van alimentatie genoemd. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

De Rijdende Advocaat heeft alle expertise in huis om behoefte- en draagkrachtberekeningen te maken. De Rijdende Advocaat beschikt over de meest actuele software programma’s, zodat de alimentatie niet alleen meest actueel maar ook tot op de euro nauwkeurig kan worden bepaald!

De Rijdende Advocaat heeft bijzonder veel expertise op het gebied van Partner- en/of Kinderalimentatie.

Wilt u meer weten over (vaststelling of wijziging van) Kinder- en/of Partneralimentatie?

Klik dan hier en raadpleeg de Rijdende Advocaat.