Burenrecht

Een goede buur is beter dan …. ruzie!

Indien u wel eens naar het programma “De rijdende rechter” kijkt dan weet u meteen hoe conflicten tussen buren kunnen oplopen.

Vaak gaat het goed tussen buren en is er inderdaad sprake van “een goede buur”, totdat er geklust gaat worden op de erfgrens of planten of bomen rondom de erfgrens gesnoeid moeten worden.

Het burenrecht is in de wet opgenomen, maar deze regels zijn van regelend recht.

Partijen mogen hier dus in onderling overleg van afwijken.

Veel voorkomende problemen in het burenrecht hebben betrekking op:

 • Geluids- en stankoverlast, trillingen (hinder)
 • Te hoge of te dicht bij erfgrens staande beplanting
 • Over de erfgrens hangende beplanting
 • Onrechtmatige inkijk op uw erf
 • Aflopend water van buren in uw tuin
 • Dreigende instorting
 • Overbouw

Direct actie ? neem contact op met de Rijdende Advocaat en klik hier met een gegarandeerde respons binnen 24 uur.

De Rijdende Advocaat, daar kunt u op bouwen !

Hieronder alvast een aantal van de meest voorkomende regels van het burenrecht.

1.Bomen en planten

 • Binnen een afstand van twee meter tot aan de erfgrens mogen geen bomen worden geplant. Voor heggen geldt een minimale afstand van een halve meter;
 • De hoogte van een heg mag maximaal twee meter boven het maaiveld bedragen;
 • Als u een boom plant op minder dan twee meter van de erfgrens kunnen uw buren u verplichten deze te rooien. Doet u dit niet dan kunnen uw buren zelf de boom gaan rooien, zij moeten u dit wel schriftelijk meedelen;
 • Als er beplanting (takken en dergelijke) van uw buren op uw grond hangen, mag u deze tot de erfgrens wegsnoeien, mits u dit eerst schriftelijk hebt meegedeeld en u uw buren eerst verzocht hebt om de takken zelf te snoeien. Na het snoeien wordt u zelf eigenaar van de takken. U mag ze dus niet over de schutting gooien bij de buren;
 • Als er wortels van een boom van uw buren in uw grond groeien, mag u deze wegkappen. Dit hoeft u niet aan uw buren mee te delen, maar dit is uiteraard wel zo netjes.

2.Schutting

Een schutting plaatsen op eigen erf is altijd mogelijk, mits binnen de bestaande gemeentelijke regels.

U kunt van uw buren eisen dat er een twee meter hoge afscheidingsmuur of schutting tussen uw erf en dat van de buren wordt geplaatst. U en de buren moeten de kosten gezamenlijk betalen. De afscheidingsmuur moet dan op de erfgrens geplaatst worden en wordt daarmee gezamenlijk eigendom.

3.Waterafloop

Het is verboden om van je perceel water te lozen naar dat van de buren. Een schuin dak dient dus af te lopen in je eigen tuin. Uiteraard kan dit voorkomen worden door het plaatsen van een dakgoot. Deze dakgoot mag echter weer niet boven het erf van de buurman hangen, want je mag niet boven je buurman zijn grond bouwen.

4.Ladderrecht.

Stel uw garage of woning staat op de grens met de buren. Als u voor onderhoud erbij moet, bijvoorbeeld om te schilderen, dan heeft u het recht om een ladder of steiger op de grond van uw buurman te plaatsen, mits u dit eerst bespreekt.

Uiteraard zijn er nog meer regels over het  burenrecht, maar dit zijn wel de meest voorkomende.

Hebt u vragen, neem contact op met de Rijdende Advocaat, dan kunt u zich een tv-uitzending van de Rijdende Rechter besparen en rekenen op een tevredenstellende oplossing.

Bel of mail de Rijdende Advocaat of stel hier uw juridische vraag.