De werkloosheidswet (WW)

Als u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, kunt u een Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) aanvragen. De WW is een tijdelijke uitkering om het verlies aan inkomen tussen 2 banen op te vangen.

Wanneer heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft recht op een WW-uitkering als u:

 • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als u werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
 • 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
 • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
 • minimaal 26 weken heeft gewerkt in de 36 weken voordat u werkloos werd (wekeneis). Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering;
 • niet valt onder 1 van de uitsluitingsgronden (dit is bijvoorbeeld het geval als u in detentie verblijft);
 • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als u zelf ontslag neemt, heeft u alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Verzekerd voor WW

Als u in loondienst werkt, bent u verzekerd voor de WW. U bent niet verzekerd als u:

 • voltijds met onbetaald verlof bent;
 • illegaal in Nederland verblijft;
 • AOW-gerechtigd bent;
 • minder dan 4 dagen werkt in dezelfde particuliere huishouding.

Nieuwe baan met minder uren

De WW-uitkering vult uw inkomen aan als u gaat werken voor een lager inkomen dan uw WW-maandloon. De hoogte van de WW-uitkering wordt vastgesteld door uw inkomsten te verrekenen. 70% van uw inkomen wordt verrekend met de WW-uitkering, u mag 30% van de inkomsten houden naast uw (gekorte) WW-uitkering.  Verdient u meer dan 87,5 % van het WW-maandloon? Dan stopt de WW-uitkering.

Arbeidsongeschiktheid en WW

Heeft u een arbeidongeschiktheidsuitkering (WAO, IVA- of WGA-uitkering)? Dan kunt u meestal geen aanspraak maken op een WW-uitkering. Bent u na een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft u nog geen passend werk gevonden? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. U hoeft dan niet te voldoen aan de jareneis van de WW.

WW-uitkering zelf stopzetten

U kunt uw WW-uitkering in beginsel niet stopzetten en opsparen om later weer te gebruiken. Sinds 1 april 2018 kunt u uw WW-uitkering stopzetten als voor u het volgende geldt:

 • U bent voor (bijna) hetzelfde aantal uren aan het werk als het aantal uren waarvoor u werkloos werd. Het verschil is minder dan 5 uur.
 • U verdient minder dan 87,5% van het WW-maandloon.

Hoelang heb ik recht op een WW-uitkering?

U heeft 3 maanden of langer recht op een WW-uitkering. Hoelang uw WW-uitkering precies duurt, hangt af van uw totale arbeidsverleden en het moment waarop u werkloos bent geworden. De maximale duur van de WW-uitkering is 24 maanden.

Rekenhulp voor duur WW-uitkering

De rekenhulp Hoe lang duurt mijn WW-uitkering van het UWV geeft u een idee hoelang u een WW-uitkering kunt krijgen.

Jareneis en verlengde WW-uitkering

Als u aan de wekeneis voldoet, heeft u recht op de basis-uitkering van 3 maanden. U heeft recht op een langere WW-uitkering als u ook aan de jareneis voldoet.

Arbeidsverleden

Het UWV kijkt naar uw arbeidsverleden voor de berekening van de duur van uw WW-uitkering. En om te beoordelen of u voldoet aan de jareneis. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend. Daarbij tellen soms ook de jaren mee waarin u niet heeft gewerkt. Bijvoorbeeld de jaren waarin u zorgde voor een jong kind of mantelzorg heeft verleend.

Voor ieder jaar arbeidsverleden heeft u recht op een maand WW. Maar: heeft u meer dan 10 jaar arbeidsverleden? Dan geldt vanaf het 11e jaar arbeidsverleden dat u er een halve maand WW-uitkering per jaar arbeidsverleden bij krijgt.

Private aanvulling WW-uitkering

Sociale partners, werkgevers en werknemers mogen de duur van de WW aanvullen tot maximaal 38 maanden. Zij mogen dit in een CAO afspreken.

Heeft u langer dan 10 jaar gewerkt en valt u onder zo’n cao? Dan bouwt u een hele maand aanvulling op de  WW-uitkering per gewerkt jaar op tot een maximum van 38 maanden.

Als u deze aanvullende rechten hebt, betaalt u hiervoor zelf de premie.

Voor verdere info over WW zie www.UWV.nl