Nevenvoorzieningen

In het verzoekschrift kunt u ook vragen of de rechter een beslissing wil nemen over de volgende dingen:

  • Het gezag en de verdeling van zorg en opvoeding;
  • De omgang tussen de ouder die niet het gezag heeft en kinderen jonger dan 18 jaar;
  • Alimentatie voor de partner en de kinderen;
  • Hoe u uw spullen verdeelt;
  • Wie er in het huis blijft wonen;

Dit noemen we nevenvoorzieningen. De rechter kan de beslis­sing over een nevenvoorziening gelijk nemen met de beslissing over de scheiding. Hieronder leg ik de nevenvoorzieningen kort uit.

Het gezag en de verdeling van zorg en opvoeding

Als u gezag over uw kinderen hebt, bent u verantwoordelijk voor uw kinderen. De wet gaat ervan uit dat u samen het gezag over uw kinderen houdt na de scheiding. Lukt het niet om afspraken te maken over de verdeling van de zorg en opvoeding? Dan kunt u de rechter vragen om een verdeling vast te stellen.

De omgang tussen de ouder die niet het gezag heeft en kinderen jonger dan 18 jaar

Wilt u niet samen het gezag houden? Dan kunt u aan de rechter vragen of één van u het gezag kan krijgen. Dit zal de rechter alleen in bijzondere gevallen goedkeuren. De andere ouder krijgt dan een omgangsregeling. De andere ouder moet namelijk ook tijd doorbrengen met de kinderen.

Kunt u het niet eens worden over het gezag en de omgang? Dan kan de rechter advies vragen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

Wilt u meer weten over gezag en omgang? Klik dan hier en raadpleeg de Rijdende Advocaat.

De nevenvoorzieningen:

  • Alimentatie voor de partner en de kinderen vind u hier;
  • Hoe u uw spullen verdeelt vind u hier;
  • Wie er in het huis blijft wonen vind u hier.