Omgang

Heb ik recht op omgang met mijn kind na een scheiding?

Na een scheiding hebben beide ouders recht op omgang met de kinderen. De afspraken hierover legt u samen met uw ex-partner vast in een zorgregeling of omgangsregeling.

Ouderlijk gezag en zorgregeling of omgangsregeling

Hebben u en uw ex-partner gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan maakt u samen afspraken in een zorgregeling. Daarin staat hoe u de zorg- en opvoedtaken verdeelt.

Heeft 1 ouder geen gezag (meer)? Dan houdt deze ouder wel recht op omgang en recht op informatie over het kind. De afspraken hierover legt u samen vast in een omgangsregeling.

Er zijn geen standaardafspraken. U bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en hoelang de niet-verzorgende ouder de kinderen ziet. De afspraken uit een zorgregeling of omgangsregeling komen in het ouderschapsplan. Een veel voorkomende regeling is een weekend per veertien dagen, maar ook een co-ouderschap (gedeelde zorg, veelal bij helfte). De ene situatie is de andere niet, zoals opgemerkt, er gelden géén standaardafspraken.

Klik hier voor meer informatie over omgang, gezag en informatie na de scheiding.

Ex-partner komt afspraken niet na

Komt uw ex-partner de zorgregeling of omgangsregeling niet na? Dan kunt u proberen dit samen op te lossen of de hulp van een mediator in te schakelen.

Het uiterste middel is een kort geding voeren bij de rechter. Hiervoor is de Rijdende Advocaat u graag behulpzaam. De rechter kan onder omstandigheden een boete opleggen voor iedere dag dat uw ex-partner de regeling niet nakomt.

Ontzegging omgangsrecht

Er zijn situaties waarin het beter is voor een kind als het (tijdelijk) geen omgang heeft met de andere ouder. Bijvoorbeeld als de ouder het kind mishandelt of seksueel misbruikt. Heeft 1 ouder het ouderlijk gezag? Dan kan de rechter de ouder zonder gezag de omgang met de kinderen ontzeggen. De ouder met gezag kan hierom vragen. Als beide ouders gezag hebben, kan de rechter het contact tussen 1 ouder en het kind tijdelijk ontzeggen.

Klik hier en raadpleeg de Rijdende Advocaat voor meer informatie over omgangsproblemen.