Echtscheidingsrecht

Scheiden of blijven ?

Uit elkaar gaan doet pijn en is zwaar. En het is extra moeilijk als er kinderen zijn.
Je bent ongelukkig, vraagt je af hoe het verder moet. Wat er juridisch en financieel allemaal moet gebeuren. En hoe je dat moet aanpakken.

Elke scheiding is weer anders. In het ene geval komen ouders samen tot de conclusie dat ze beter uit elkaar kunnen gaan. In het andere geval wil de ene partner scheiden maar de andere (nog) niet.

Makkelijk is zo’n besluit bijna nooit, zeker niet als er kinderen zijn. Sommigen twijfelen lang over wat het beste is: scheiden of blijven?

Bemiddeling bij scheiding

Indien beide partners besluiten om uit elkaar te gaan dan kan de Rijdende Advocaat bemiddeling (mediationvoorstellen bij een scheiding. De Rijdende Advocaat is u in uw vertrouwde omgeving graag van dienst en kan bogen op jarenlange ervaring en expertise.

De ervaring leert dat een scheiding veel soepeler verloopt als een advocaat optreedt als bemiddelaar; hij of zij bemiddelt bij het maken van duurzame afspraken. Daarbij komt dat de inzet van een scheidingsbemiddelaar ook scheelt in de portemonnee. Twee ruziënde advocaten kosten immers veel meer dan één bemiddelaar. Alle reden om te kiezen voor echtscheidingsbemiddeling via de Rijdende Advocaat.

Maak betere afspraken met bemiddeling

Goede afspraken, die door beide partijen worden gedragen, zijn van groot belang bij een scheiding. Met bemiddeling kunt u dan ook grote problemen in de toekomst voorkomen. Dat is beter voor uzelf, uw kinderen en uw omgeving.

De Rijdende Advocaat als bemiddelaar ziet erop toe dat alle belangrijke onderwerpen worden besproken. De meest voorkomende zaken op een rij:

  • Ouderschapsplan en omgangsregeling kinderen
  • Verdeling en/of verrekening van vermogen en schulden
  • Verdeling van de inboedel en andere bezittingen
  • Partneralimentatie
  • Kinderalimentatie
  • Verdeling van opgebouwde pensioenen

De Rijdende Advocaat maakt als bemiddelaar scheiden makkelijker en aangenamer

Scheiden is voor iedereen pijnlijk en moeilijk, maar door gebruik te maken van bemiddeling via de Rijdende Advocaten is een vreedzamer traject mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving en kunnen er duurzame afspraken gemaakt worden. Dat is beter voor uzelf, maar vooral ook voor de kinderen. Zij zien dat hun ouders toch nog in staat zijn, met respect naar elkaar toe, alles in harmonie te regelen.

Uw kinderen verdienen dat !

Maar ook in het geval de ene partner wil scheiden maar de andere (nog) niet kan de Rijdende Advocaat u van dienst zijn en het gehele echtscheidingstraject voor u voeren. Klik hier voor meer informatie.

Bel of mail de Rijdende Advocaat of stel hier uw juridische vraag met en gegarandeerde responstijd van maximaal 24 uren!.