ontslagrecht_webHet Ontslagrecht en ontslagrecht in het onderwijs

De Rijdende Advocaat is bij uitstek gespecialiseerd in het arbeidsrecht en in het bijzonder in het ontslagrecht.

De Rijdende Advocaat houdt zich al vele jaren grotendeels bezig met het dynamische arbeidsrecht en is sedert mei 2001 een officieel erkend Arbeidsrechtspecialist. Hij is tevens lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Limburg (VAAL).

 

De hierna volgende informatie is gericht op eerste hulp bij een veel voorkomend (dreigend) ontslag. Voor meer uitgebreide informatie betreffende de arbeidsovereenkomst in het algemeen en aanverwante zaken, zoals loon tijdens ziekte, klik hier of de meest actuele regelgeving omtrent Werkloosheid, klik hier.

Voor ontslag in het onderwijs klik hier.

Indien u wordt geconfronteerd met een (dreigend) ontslag is van belang het hoofd te allen tijde koel te houden.

Dreigend ontslag… Wat moet u doen?

Elke situatie is uniek. Daarom is het raadzaam om door een gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat, zoals de Rijdende Advocaat te worden bijgestaan. Niet alleen als u er voor kiest om uw zaak via de rechter tot een goed einde te brengen, maar ook als u uw ontslag gezamenlijk met uw werkgever vormgeeft. Klopt de tekst en uitleg wel die uw werkgever naar voren brengt? Houdt hij zich aan de juiste termijnen? Klopt de voorgestelde ontslagvergoeding c.q. transitievergoeding wel ?

Ga dus nooit zomaar akkoord met een ontslag! Vraag om de schriftelijke bevestiging van hetgeen U is medegedeeld en kondig aan bedenktijd nodig te hebben, hetgeen overigens wettelijk is verplicht !

Onderteken dus niets en wendt u zich onmiddellijk tot de Rijdende Advocaat ! Klik hier.

Manieren van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Onderstaand alvast meer algemene informatie betreffende de verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst door een werkgever kan worden beëindigd:

  1. Via het UWV door opzegging (ontslagvergunning);
  2. Ontbinding via de kantonrechter (bijv bij een verstoorde arbeidsverhouding);
  3. Ontslag op staande voet
  4. Ontslag in de proeftijd
  5. beëindiging van het contract na verstrijken duur van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Andere geldige manieren om een arbeidsovereenkomst te beëindigen zijn er niet!

Welke opzegtermijn geldt bij ontslag?

 Als uw werkgever u ontslaat, moet hij zich houden aan de opzegtermijn. U moet dus op tijd te horen krijgen dat u uw ontslag krijgt. Er geldt geen opzegtermijn als u nog in uw proeftijd zit of op staande voet wordt ontslagen.

Ontslagprocedure: opzegtermijn

 Sinds 1 juli 2015 wordt de tijd die nodig is voor de ontslagprocedure via UWV, in mindering gebracht op de opzegtermijn. Wel moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.
Bij ontslag via de kantonrechter houdt de kantonrechter rekening met de opzegtermijn. Ook hier geldt dat de tijd die de procedure bij de kantonrechter duurt wordt afgetrokken van de opzegtermijn. Ook hier moet altijd minstens 1 maand opzegtermijn overblijven.

Wettelijke opzegtermijn

De opzegtermijn staat meestal in uw arbeidsovereenkomst of in uw cao. Als dit niet zo is, moet uw werkgever zich houden aan de volgende termijnen:

Wettelijke opzegtermijnen bij ontslag
Arbeidsduur Opzegtermijn
Korter dan 5 jaar  1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar  2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar  3 maanden
15 jaar of langer  4 maanden

De opzegtermijn in de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijken van de wettelijke termijn.

Zelf ontslag nemen? 1 maand opzegtermijn

Als u zelf ontslag neemt, geldt altijd een opzegtermijn van 1 maand. Behalve als u dit anders heeft afgesproken in uw arbeidsovereenkomst.

Tijdelijk contract opzeggen

U en uw werkgever kunnen een tijdelijk arbeidscontract niet tussentijds opzeggen. Behalve als u dit anders heeft afgesproken in het contract. Het contract mag wel worden beëindigd als u en uw werkgever daarmee allebei instemmen.

Ontslag op staande voet

Ook kunt u om dringende redenen uw ontslag krijgen, zoals bij ontslag op staande voet. Dan geldt er geen opzegtermijn.

Opzegtermijn proeftijd

Er geldt ook geen opzegtermijn als u tijdens uw proeftijd wordt ontslagen.

Opzegtermijn oudere werknemers

Was u op 1 januari 1999 ouder dan 45 jaar? Dan kunt u een langere opzegtermijn hebben opgebouwd. Maar dit geldt niet als u na 1 januari 1999 van werkgever bent gewisseld.

Het nieuwe ontslagrecht

Het ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 op een aantal punten gewijzigd.

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht eenvoudiger, sneller en minder kostbaar voor werkgevers. De regels zouden nu eerlijker zijn en zijn meer gericht op het vinden van een nieuwe baan.

Het nieuwe ontslagrecht geldt bij ontslagprocedures die op of na 1 juli 2015 zijn gestart.

Klik hier voor de hoofdregels van het nieuwe ontslagrecht.