Ziek zijn en niet (kunnen) werken, wat nu ?

9 mei 2016

carrousel_111Wanneer je ziek bent, dan meld je je ziek bij je werkgever. De werkgever heeft vervolgens de plicht om je ziek te melden bij het UWV. Maar niet iedere werkgever houdt zich aan deze regel, wanneer de werkgever het idee heeft dat je niet echt ziek bent, dan kan het gebeuren dat deze je ziekmelding niet accepteert en je sommeert om te komen werken.

Waarom accepteert mijn werkgever mijn ziekmelding niet? De reden waarom een werkgever een ziekmelding niet accepteert heeft in de meeste gevallen een achterliggende oorzaak. Het kan zijn dat er in het verleden meerdere dubieuze ziekmeldingen zijn geweest, waardoor een nieuwe ziekmelding niet meer geloofwaardig is. Wanneer je je bijvoorbeeld regelmatig op maandag ziek meldt, dan kan je werkgever de indruk krijgen dat je in het weekend lekker de bloemetjes hebt buiten gezet en op maandag brak bent door je heftige weekend. Of wanneer je je regelmatig alleen maar een dagje ziek meld vanwege een hoofdpijntje of wanneer er na ieder kuchje weer een ziekmelding volgt. De werkgever heeft dan zo zijn twijfels over de echtheid van je ziekmelding. Daarnaast is het mogelijk dat je in een arbeidsconflict met je werkgever zit. Het loopt niet lekker, jij en je werkgever zitten niet op 1 lijn en er zijn onderlinge wrijvingen. Als je werkgever je ergens op aangesproken heeft en jij meldt je bijvoorbeeld de volgende dag ziek, dan kunnen er bij de werkgever vragen zijn over de reden van je ziekmelding.

Mag een werkgever mijn ziekmelding weigeren? Het komt regelmatig voor dat een werkgever een ziekmelding weigert, maar dit mag officieel niet. Wanneer jij dit gewoon maar laat gebeuren en toch gaat werken, ondanks dat je je ziek voelt, zal de werkgever dit als bevestiging zien dat je niet echt ziek bent. Als je je te ziek voelt om te werken, en je werkgever accepteert de ziekmelding niet, verzoek je werkgever dan om eerst een afspraak met de bedrijfsarts/arbo-arts te maken. Wijs je werkgever erop dat alleen de bedrijfsarts/ arbo arts kan bepalen of jij wel of niet in staat bent om te werken of dat je misschien aangepast werk kunt doen. Gaat de werkgever hier niet mee akkoord, neem dan zelf contact op met de bedrijfsarts/ arbo-arts. Houdt er wel rekening mee dat ook de bedrijfsarts kan vinden dat je ziekmelding niet terecht was. Indien je hier echter  anders over denkt, dan kun je een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Met name wanneer duidelijk is dat je je ziek hebt gemeld naar aanleiding van een arbeidsconflict lijken discussies onvermijdelijk. Er is dan weliswaar geen sprake van ziekte of gebrek maar door het conflict kunnen zeker wel psychische en daaruit voortvloeiende fysieke klachten ontstaan, waardoor er weer wél sprake kan zijn van ziekte.

Soms komt het voor dat de werkgever zelfs de betaling van het loon staakt, dit mag ook niet, je loon dient te worden doorbetaald. Pas wanneer de bedrijfsarts/arbo-dienst beslist dat je weer moet gaan werken en jij dat toch niet doet, dan mag het loon worden ingehouden, tenzij het deskundigenoordeel van het UWV bevestigd dat je ziek bent en ook geen (andere passende) werkzaamheden kunt verrichten.

Voor een deskundig advies bij ziekte en arbeidsongeschiktheid raadpleeg De Rijdende Advocaat !