Weer een stapje verder inzake Kinder- en Partneralimentatie ?

4 februari 2016

alimentatie_web

Dat het kindgebonden budget niet de behoefte vermindert aan kinderalimentatie is reeds beslist in de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011
maar wat zijn nu hiervan de gevolgen voor de partneralimentatie ?

Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je partneralimentatie voldoet aan een vrouw die al een kind heeft uit een eerdere relatie en daarom KGB incl. AOK krijgt. Dan hoef je dus minder te betalen, omdat je ex-vrouw al een kind uit een eerdere relatie heeft…een vreemde ongelijkheid.

Het Gerechtshof Den Haag beslist nu recentelijk op 27 januari 2016 dat bij de berekening van de behoefte van de vrouw géén rekening wordt gehouden met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop aangezien deze inkomensondersteuning slechts een aanvullend karakter heeft. Zie : http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:116

Dus: voor het berekenen van de draagkracht van de vrouw telt het KGB incl. AOK wél mee (zie uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015) maar voor de berekening van de hoogte van de behoefte van de vrouw wordt het KGB en AOK weer niet bij het eigen inkomen opgeteld. Maar dit standpunt van het Gerechtshof wijkt weer af van de richtlijnen van de Expert Groep, (rapport Alimentatienormen 2016-1).

Ik vrees dat we hiermee weer nieuwe onduidelijkheden tegemoet gaan.

Hoe dan ook, ik houd jullie op de hoogte van de komende ontwikkelingen…..wordt vervolgd.

Roland Haas