Top 5 arbeidsrechtelijke fouten door werkgevers

30 januari 2017

Solliciteren-300x190Regelmatig maken werkgevers arbeidsrechtelijke fouten, die hen duur komen te staan. Waar moet u op letten?

1. Gebrekkige dossieropbouw
Onder de nieuwe wetgeving (Wet Werk en Zekerheid) is het nóg belangrijker dat het ontslagdossier goed op orde is. Zonder een goed dossier is het vrijwel onmogelijk om een werknemer te ontslaan. Het is aan te raden van te voren door een arbeidsrecht-specialist zoals De Rijdende Advocaat te laten beoordelen of een ontslagprocedure succesvol kan zijn.

2. Ongeldige/onjuiste bepalingen in de arbeidsovereenkomst 
De belangrijkste afspraken tussen werkgever en werknemer zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Regelmatig komt het voor dat daarin belangrijke bepalingen ontbreken. Wist u bijvoorbeeld dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds kunt opzeggen als dat niet is afgesproken? Ook komt het vaak voor dat een bepaling door een onjuiste formulering niet geldig is. Denk bijvoorbeeld aan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder juiste motivering van het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang.

3. Ontbreken van (duidelijke) functieomschrijving
Veel werkgevers onderschatten het belang van een duidelijke functieomschrijving. Duidelijkheid over de functie-eisen en de taken is om veel redenen zinvol. Zo kunt u het functioneren van een werknemer alleen beoordelen als duidelijk is wat van hem of haar wordt gevraagd. Ook bij een eventuele reorganisatie is het belangrijk dat duidelijk is welke functies er binnen het bedrijf zijn en wat die functies inhouden.

4. Onvoldoende aandacht voor re-integratie 
Het is een nachtmerrie van elke werkgever; de langdurig zieke werknemer. Veel werkgevers weten niet wat van hen wordt verwacht en hoe zij met de situatie om moeten gaan. Door voldoende aandacht te besteden aan de re-integratie van de zieke werknemer voorkomt u dat de gevolgen nóg groter worden.

5. Te lang wachten met ontslag op staande voet
Het komt regelmatig voor dat werknemers zich ernstig misdragen. Werkgevers komen in zo’n geval echter niet altijd direct in actie. Daardoor laten zij ‘hét moment’ voor ontslag op staande voet vaak aan zich voorbij gaan. Neem altijd direct contact op met een specialist zoals de Rijdende Advocaat zodra u de misdragingen van uw werknemer ontdekt.

Twijfelt u over de geldigheid van bepalingen in de arbeidsovereenkomst? Wilt u een werknemer ontslaan, maar weet u niet of dat mogelijk is? Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Voor dit soort en alle andere arbeidsrechtelijke vragen kunt u altijd bij De Rijdende Advocaat terecht.