Onterecht ontslag op staande voet in Snowworld Landgraaf

29 juni 2016

skiTen onrechte ontslag op staande voet leidt tot billijke vergoeding gelijk aan het loon over de geschatte duur van de arbeidsovereenkomst. Samenloop van billijke vergoeding en gefixeerde vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

Werknemer is op 1 oktober 2003 in dienst getreden van werkgever. In 2009 heeft de werkgever werknemer een officiële waarschuwing gegeven, omdat hij meermaals te laat op het werk is verschenen. In 2015 heeft de werkgever de werknemer nogmaals officieel gewaarschuwd wegens oncollegiaal gedrag (w.o. te laat komen) en dat bij de eerstvolgende keer ontslag op staande voet zou volgen. Vervolgens heeft werkgever een ontslag op staande voet gegeven aan werknemer omdat het “gedrag” van de werknemer niet verbeterde.

Werknemer verzoekt een billijke vergoeding, de transitievergoeding en de gefixeerde vergoeding. Kortom, het hele arsenaal !

De kantonrechter heeft het verzoek afgewezen maar het Gerechtshof oordeelde dat het ontslag op staande voet in dit geval een te zwaar middel is, dus onterecht.

Het gevolg is dat werknemer een vergoeding wegens onregelmatige opzegging toekomt, de transitievergoeding, alsmede een billijke vergoeding. De ernstige verwijtbaarheid is in dit geval een gegeven. Het hof schat dat het ongeveer drie maanden zou hebben geduurd tot de datum waartegen zou zijn ontbonden, zodat werknemer ongeveer drie maandsalarissen mis loopt. Het hof zal daarom het loon over deze periode aan billijke vergoeding toekennen. Het hof ziet geen aanleiding om op dit bedrag in mindering te brengen hetgeen aan gefixeerde schadevergoeding wordt toegewezen, omdat het voor risico van werkgever dient te komen dat zij werknemer ten onrechte op staande voet heeft ontslagen. Daarbij acht het hof mede van belang dat werknemer ten onrechte is geconfronteerd met de situatie dat hij van de ene dag op de andere zijn werk, inkomen en recht op een WW-uitkering verloor.

Kortom, volgens het Gerechtshof te Den Bosch geldt dat voor de berekening van de billijke vergoeding bij een nietige opzegging, een inschatting van de duur van de arbeidsovereenkomst moet worden gemaakt waarover het bedrag aan misgelopen loon voor vergoeding in aanmerking komt. Zo komen we weer stapje dichter bij de wijze waarop de hoogte van de billijke vergoeding dient te worden berekend.

Wordt ongetwijfeld vervolgd ……vandaag werd door de werkgever aangekondigd dat in cassatie bij de Hoge Raad zal worden gegaan !

http://www.1limburg.nl/snowworld-stapt-naar-hoge-raad-voor-laatkomer

Wordt u ook geconfronteerd met ontslag, raadpleeg de Rijdende Advocaat !

 

ski