Het non-concurrentiebeding

25 januari 2016

Vaak krijg ik van werkgevers de vraag of zij een werknemer aan een concurrentiebeding kunnen houden. Allereerst controleer ik dan of het concurrentiebeding rechtsgeldig is overeengekomen. Indien aangegaan na 1 januari 2015 geldt dat het beding schriftelijk in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet zijn overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Is echter sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan geldt als uitgangspunt dat een concurrentiebeding niet geldig is, tenzij in het beding is opgenomen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen (motiveringsplicht). Het uitgangspunt is echter dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Om wel tot een geldig concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te komen wordt het beding onderworpen een zware toets.

Dus, wordt er in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd géén motivering opgenomen, dan is het beding nietig. Is het beding wél gemotiveerd, maar is dit gebrekkig of is niet (meer) sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen, dan kan het beding ter beoordeling worden voorgelegd aan de rechter. Deze kan het beding in zijn geheel of gedeeltelijk vernietigen.

Maar zelfs met een goede motivatie mag een werkgever geen onredelijke beperkingen opleggen aan een werknemer. Als een werknemer ernstig wordt belemmert om ergens anders te werken, kan de rechter bepalen dat aan de werknemer een vergoeding moet worden voldaan. De rechter bepaalt de hoogte van deze vergoeding.

Kortom, aan het rechtsgeldig overeenkomen van een concurrentiebeding zitten nogal wat haken en ogen.

Laat u deskundig adviseren door arbeidsrechtspecialist, Mr R.P.H.W. Haas

Mail naar: de Rijdende Advocaat: info@derijdende advocaat.nl

of r.haas@luijtenadvocaten.nl