9 mei 2016

Ziek zijn en niet (kunnen) werken, wat nu ?

Wanneer je ziek bent, dan meld je je ziek bij je werkgever. De werkgever heeft vervolgens de plicht om je ziek te melden bij het UWV. Maar …

 
29 maart 2016

Breaking news: Billijke vergoeding toegewezen op basis van oude Kantonrechtersformule…

Na (onterecht) ontslag op staande voet wegens versturen van bedrijfsgegevens naar persoonlijke e-mail, is vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk. Ernstig verwijtbaar handelen werkgeefster. Toekenning vergoeding wegens onregelmatige …

 
24 maart 2016

De bijzondere aard van de zorgovereenkomst kleurt de overeenkomst nader in

De Rijdende Advocaat brengt weer duidelijkheid: De tussen partijen gesloten (zorg)overeenkomst dient naar het oordeel van de kantonrechter te worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst in de zin …

 
11 maart 2016

Hoe zit het ook alweer met het afspiegelingsbeginsel ?

Het afspiegelingsbeginsel is een wettelijk voorgeschreven selectiemethode om de ontslagvolgorde te bepalen bij een bedrijfseconomisch ontslag via het UWV. Met het afspiegelingsbeginsel wordt op objectieve wijze bepaald …

 
4 februari 2016

Weer een stapje verder inzake Kinder- en Partneralimentatie ?

Dat het kindgebonden budget niet de behoefte vermindert aan kinderalimentatie is reeds beslist in de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3011 maar …

 
25 januari 2016

Het non-concurrentiebeding

Vaak krijg ik van werkgevers de vraag of zij een werknemer aan een concurrentiebeding kunnen houden. Allereerst controleer ik dan of het concurrentiebeding rechtsgeldig is overeengekomen. Indien …